De Vereniging Tekentaal is de beroepsvereniging voor (kinder) tekentherapeuten, tekentaaldocenten en coaches beeldend en behartigt de belangen van deze beroepsgroepen. De Vereniging Tekentaal is aangesloten bij de RBCZ, het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg

lees meer over de Vereniging Tekentaal

Tekentherapie is een vorm van therapie waarbij de cliënt (of een groep cliënten) op creatieve en/of kunstzinnige wijze in beeld brengt wat in hem of haar leeft. Er wordt een tekening/ beeld gemaakt n.a.v. van een hulpvraag of klacht. De tekentherapeut en de cliënt onderzoeken het ontstane beeld. Door de situatie te tekenen kan het probleem zichtbaar, benoembaar en voelbaar gemaakt worden. lees meer over tekentherapie

Ledenvergadering en nascholing in Zutphen zondag 18 maart.

DWK Zutphen, Leeuweriklaan 19,7203 JD Zutphen.Tel: 0575-514176

Kijk bij nieuwsarchief of nascholing voor meer info.

Stroom in Beeld

Thema: LEEF - VAARDIG - HEDEN  nr 39, najaar 2017.

Per 1 december 2017 bij de leden in de bus.

  

Notulen ledenvergadering van 17-09-17, zie ledenpagina.

Hier is ook de hand-out BESCHERMJASSEN  van Kitlyn Tjin Djie te vinden. 

Schildje

Alle werkende leden kunnen zich zichtbaar maken door het aanvragen van een schildje, waarop duidelijk vermeld staat:

 

lees verder

Nieuwe items

Folder Voorkant

Folder over de tekentaal!

lees verder