Vereniging Tekentaal

De Vereniging Tekentaal is een beroepsvereniging voor:

 • tekentaaldocenten
 • tekentherapeuten
 • kindertekentherapeuten
 • tekencoaches
 • docenten, tekencoaches en therapeuten in opleiding

De vereniging behartigt de belangen van deze beroepsgroepen.

De Vereniging Tekentaal is aangesloten bij de RBCZ: Stichting HBO Registratie Beroepsbeoefenaars Natuurlijke Gezondheidszorg (registratie van beroepsorganisaties, artsen, therapeuten en opleidingen in natuurgeneeswijzen).

Onze visie

De Vereniging Tekentaal wil een schakel zijn tussen de opleidingen, de beroepsbeoefenaars en de maatschappij.

Ons doel

 • het behartigen van belangen van de (kinder)tekentherapeuten, tekencoaches en tekentaaldocenten.
 • een schakel zijn tussen opleiding, beroepsbeoefenaars en maatschappij.
 • bevorderen van verdere professionalisering van het vak. 

Onze taken

 • Beschermen, bevorderen en uitdiepen van de beroepen tekentaaldocent , tekencoach en (kinder) tekentherapeut.
 • Bevorderen van onderzoek, studie en communicatie binnen het vakgebied.
 • Bevorderen van onderlinge contacten tussen individuele beroepsbeoefenaars en de maatschappij.
 • Individuele beroepsbeoefenaars ondersteunen en zich helpen te ontwikkelen.