De Vereniging Tekentaal is de beroepsvereniging voor (kinder) tekentherapeuten, tekentaaldocenten en coaches beeldend en behartigt de belangen van deze beroepsgroepen. De Vereniging Tekentaal is aangesloten bij de RBCZ, het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg

lees meer over de Vereniging Tekentaal

Handout en notulen 15 sept 2019

Handout van de nascholing SOUL COLLAGE door Marina Breukelman en de notulen van de ALV zijn te downloaden op de leden pagina

lees verder

Nieuwe website

Op dit momnet zijn we druk bezig om een nieuwe website te realiseren!

lees verder

Open Inloopdag 30 juni

30 juni organiseert de Opleiding Genezend Tekenen een Open Inloopdag.

Je kunt kennis maken met onze studierichtingen voor volwassenen en kinderen (Holistisch Tekendocent, Coach Beeldend en Tekentherapeut), met onze docenten en onze manier van werken en mee doen met korte workshops.

Er zijn geen kosten aan verbonden. Van harte welkom!

https://www.genezendtekenen.nl/berichten/30-juni-2019-open-inloop-dag-11-15-uur/

lees verder

Nieuwe voorzitter

Tijdens de Algemene ledenvergadering is op 17 maart onze nieuwe voorzitter gekozen:

Danka Hüsken- Smit

Onze vice-voorzitter is Isabelle Vilters

We hebben afscheid genomen van Josée van der Staak en Rianne Leemhuis, beiden hebben zich de afgelopen 5 jaar met veel enthousiasme ingezet voor onze Vereniging Tekentaal. Josée als voorzitter en Rianne bij de ledenadministratie. 

 

lees verder

Pagina's