De Vereniging Tekentaal is de beroepsvereniging voor (kinder) tekentherapeuten, tekentaaldocenten en coaches beeldend en behartigt de belangen van deze beroepsgroepen. De Vereniging Tekentaal is aangesloten bij de RBCZ, het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg

lees meer over de Vereniging Tekentaal

Tekentherapie is een vorm van therapie waarbij de cliënt (of een groep cliënten) op creatieve en/of kunstzinnige wijze in beeld brengt wat in hem of haar leeft. Er wordt een tekening/ beeld gemaakt n.a.v. van een hulpvraag of klacht. De tekentherapeut en de cliënt onderzoeken het ontstane beeld. Door de situatie te tekenen kan het probleem zichtbaar, benoembaar en voelbaar gemaakt worden. lees meer over tekentherapie

Hand-out ACT

De hand-out van de inleiding tot ACT en beeldend werken  door Vrije Academie ’t Pad , Marjan Raven en teamleden is te vinden op de nascholingspagina.

lees verder

Uitnodiging jaarvergadering en nascholing 16 september 2018

Zondag 16 september: jaarvergadering en boeiende nascholing! 

Wij zien uit naar deze dag waarin we als bestuur jullie van harte uitnodigen voor de algemene ledenvergadering. Het bestuur is super enthousiast en houdt de vinger aan de pols bij alle nieuwe ontwikkelingen die er landelijk zijn. We willen dit heel graag met jullie delen en stellen je mening zeer op prijs.

Nascholing:

Inleiding tot ACT en beeldend werken  door Vrije Academie ’t Pad , Marjan Raven en teamleden.  ACT is Acceptance and Comittement Therapy

Alles hierover is te lezen op https://verenigingtekentaal.nl/ 

Je kunt je vanaf nu uitsluitend online aanmelden en betalen via https://verenigingtekentaal.nl/ 

Tot uiterlijk 1 september 2018. Ben je erbij? dan ontmoeten we elkaar de 16e!

Kleurrijke groet, Isabelle Vilters (com. nascholing)

lees verder

Extra nascholing: Van Harte Ondernemen

Van Harte Ondernemen en de Vereniging Tekentaal nodigen jullie uit voor een eenmalige nascholing op het gebied van ondernemen op 3-11-2018 en 19-01-2019.

Een inspirerende en vooral praktische training!

Info, zie brief.

Inschrijven via   http://www.verenigingtekentaal.nl

lees verder

3 belangrijke PDF bestanden voor de leden

Het AVG Tekentaal, per 25 mei 2018 verplicht

Privacy statement van de Vereniging Tekentaal.

Het privacy document

Voorbeeld van een privacydocument om als lid op je de eigen website te plaatsen. 

De RBCZ verwerkersovereenkomst

In een verwerkersovereenkomst staat beschreven wie verantwoordelijk is bij de verwerking van persoonsgegevens als daarvoor een ander bedrijf wordt ingeschakeld. In een dergelijke overeenkomst wordt gesproken over een verantwoordelijke en een verwerker.

lees verder

Algemene leden vergadering en nascholing

Algemene ledenvergadering en nascholing 16 september 2018

lees verder

Pagina's