De Vereniging Tekentaal is de beroepsvereniging voor (kinder) tekentherapeuten, tekentaaldocenten en coaches beeldend en behartigt de belangen van deze beroepsgroepen. De Vereniging Tekentaal is aangesloten bij de RBCZ, het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg

lees meer over de Vereniging Tekentaal

Nieuwe voorzitter

Tijdens de Algemene ledenvergadering is op 17 maart onze nieuwe voorzitter gekozen:

Danka Hüsken- Smit

Onze vice-voorzitter is Isabelle Vilters

We hebben afscheid genomen van Josée van der Staak en Rianne Leemhuis, beiden hebben zich de afgelopen 5 jaar met veel enthousiasme ingezet voor onze Vereniging Tekentaal. Josée als voorzitter en Rianne bij de ledenadministratie. 

 

lees verder

Ledenvergadering en nascholing 17 maart 2019

Meer info en opgeven kan alleen via  https://Verenigingtekentaal.nl 

Agenda voor de ALV staat op de ledenpagina evenals de notulen en het jaarverslag 2018.

lees verder

Facebook

Voor leuke artikelen, tips en ideeën kijk eens op onze Facebook pagina!

https://www.facebook.com/VerenigingTekentaal/

lees verder

Binnenkort in de brievenbus

Thema : Balanceren

najaar 2018

lees verder

Pagina's