De Vereniging Tekentaal is de beroepsvereniging voor (kinder) tekentherapeuten, tekentaaldocenten en coaches beeldend en behartigt de belangen van deze beroepsgroepen. De Vereniging Tekentaal is aangesloten bij de RBCZ, het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg

lees meer over de Vereniging Tekentaal

Ledenvergadering en nascholing 17 maart 2019

Meer info en opgeven kan alleen via  https://Verenigingtekentaal.nl 

Agenda voor de ALV staat op de ledenpagina evenals de notulen en het jaarverslag 2018.

lees verder

Facebook

Voor leuke artikelen, tips en ideeën kijk eens op onze Facebook pagina!

https://www.facebook.com/VerenigingTekentaal/

lees verder

Binnenkort in de brievenbus

Thema : Balanceren

najaar 2018

lees verder

Hand-out ACT

De hand-out van de inleiding tot ACT en beeldend werken  door Vrije Academie ’t Pad , Marjan Raven en teamleden is te vinden op de nascholingspagina.

lees verder

Pagina's