Lidmaatschap

De Vereniging Tekentaal onderkent 4 soorten lidmaatschap. Ieder lidmaatschap komt met eigen rechten en plichten waarover hieronder meer te lezen is:

 • Lid (werkend en RBCZ geregistreerd)
 • Lid (werkend)
 • Aspirant-lid/Belangstellend lid
 • Bijzonder lid

Onderaan deze pagina vind je in een PDF bestand een overzicht in een organogram van de 4 soorten lidmaatschap van de Vereniging Tekentaal 

Lid (werkend en RBCZ geregistreerd)

Criteria

 • In bezit van diploma Tekentherapeut aan een door ons erkende opleiding
 • en Werkzaam zijn als tekentherapeut
 • en conformerend aan Beroepsprofiel Tekentherapeut, zie elders op de site onder 'Tekentaal en tekentherapie'.
 • en geregistreerd bij RBCZ

Rechten

 • Deelname aan ledenvergadering
 • Stemrecht 
 • Nieuwsbrief, ca. 10x per jaar
 • Vakblad, 2x per jaar
 • Nascholing, 2x per jaar (met kleine eigen bijdrage)
 • Toegang tot ledenpagina’s website
 • Vermelding op ledenlijst website als geregistreerde tekentherapeut 
 • Gebruik logo RBCZ en logo VT 
 • Vermelding in HBO-register van RBCZ

Plichten

 • Kopie voornoemde diploma’s
 • Actief meehelpen om de vereniging “samen te dragen”.
 • Minimaal 1 x per jaar een nascholing volgen bij VT
 • of bij erkende opleiding (in dit geval kopie certificaat inleveren)
 • Deelnemen aan intervisiegroep
 • Supervisie
 • Bijhouden registratiepunten
 • Meewerken aan visitatie
 • Agb-code 
 • Verklaring Omtrent Gedrag
 • Ondertekende verklaring desbetreffende Beroepsprofiel
 • afsluiten bedrijfs en beroepsaansprakelijkheidsverzekering, kopie opsturen
 • inschrijving bij een erkende geschillencommissie (SCAG) ,kopie opsturen
 • Registratie RBCZ

Contributie

 • € 80,- per kalenderjaar, per 1 januari 2019 

Lid (werkend)

Criteria

 • In het bezit van diploma Tekentherapeut e/o Tekentaaldocent e/o Kindertekentherapeut e/o Coach Beeldend of vergelijkbaar diploma, aan een door ons erkende opleiding.
 • En: Werkzaam zijn met gebruikmaking van tekentaal.
 • En: conformerend aan Beroepsprofiel(en), zie elders op de site onder 'Tekentaal en tekentherapie'.

Rechten

 • Deelname aan ledenvergadering
 • Stemrecht
 • Nieuwsbrief, ca. 10x per jaar
 • Vakblad, 2x per jaar
 • Nascholing, 2x per jaar (met kleine eigen bijdrage)
 • Toegang tot ledenpagina’s website
 • Vermelding op ledenlijst website met vermelding van diploma’s
 • Gebruik logo VT

Plichten

 • Kopie voornoemde diploma’s
 • Ondertekende verklaring desbetreffende Beroepsprofiel
 • Verklaring Omtrent Gedrag
 • Actief meehelpen om de vereniging “samen te dragen”.
 • Minimaal 1 x per jaar een nascholing volgen bij VT
 • of bij erkende opleiding (in dit geval kopie certificaat inleveren)
 • Deelnemen aan intervisiegroep
 • Supervisie
 • Bijhouden registratiepunten, middels activiteitenformulier.
 • afsluiten bedrijfs en beroepsaansprakelijkheidsverzekering, kopie opsturen
 • inschrijving bij een erkende geschillencommissie (SCAG), kopie opsturen 
 • Meewerken aan visitatie

Contributie

 • € 80,- per kalenderjaar, per 1 januari 2019 

Voor alle leden die als ZZPer werkzaam zijn, is er een folder met extra informatie vanuit de RBCZ zie pdf onderaan deze pagina

 

Aspirant lid/Belangstellend lid 

Criteria

 • Studerende of gestudeerd hebbend aan een door ons erkende opleiding en (nog) niet werkzaam.
 • Of: Gediplomeerd bij een andere opleiding waarbij het gebruik van tekentaal voorop staat.
 • Of: anderszins belangstellend

Rechten

 • Deelname aan ledenvergadering
 • Geen stemrecht
 • Nieuwsbrief, ca. 10x per jaar
 • Vakblad, 2x per jaar
 • Nascholing, 2x per jaar (met kleine eigen bijdrage)
 • Toegang tot ledenpagina’s van de website

Plichten

Geen

Contributie

 • € 55,- per kalenderjaar, per 1 januari 2019 

 

Bijzonder lid

Criteria

 • Personen, benoemd op basis van persoonlijke kwaliteiten, niet liggende op het specifieke vakgebied, doch wier medewerking voor het goed functioneren van de vereniging van belang wordt geacht.

Rechten

 • Deelname aan ledenvergadering
 • Stemrecht 
 • Nieuwsbrief, ca. 10x per jaar
 • Vakblad, 2x per jaar
 • Nascholing, 2x per jaar (met kleine eigen bijdrage)
 • Toegang tot de ledenpagina’s van de website

Plichten

Geen

Contributie

Geen

 

Vakbladabonnee

Vakbladabonnee's ontvangen 2x per jaar het vakblad. En zij ontvangen de nieuwsbrief per mail.
Kosten: € 27,50 per 1 janauri 2019

Voor hen die zich verbonden voelen met de Vereniging Tekentaal en/of de vereniging willen steunen en/of het vakblad willen ontvangen. Verder hebben zij geen plichten en rechten.

Digitaal

Liefst alles digitaal aanleveren!  ledenadministratie@tekentaal.nl

 

Opzeggen lidmaatschap vòòr 1 december van het lopende jaar, schriftelijk via een e-mail naar: ledenadministratie@tekentaal.nl