Lidmaatschap

De Vereniging Tekentaal onderkent 4 soorten lidmaatschap. Ieder lidmaatschap komt met eigen rechten en plichten waarover hieronder meer te lezen is:

 • Lid (werkend en RBCZ geregistreerd)
 • Lid (werkend)
 • Aspirant-lid/Belangstellend lid
 • Bijzonder lid

De 4 soorten lidmaatschap van de Vereniging Tekentaal staan in een organogram. Zie PDF onderaan de pagina.

Lid (werkend en RBCZ geregistreerd)

Criteria

 • In bezit van diploma Tekentherapeut aan een door ons erkende opleiding
 • en Werkzaam zijn als tekentherapeut
 • en conformerend aan Beroepsprofiel Tekentherapeut, zie elders op de site onder 'Tekentaal en tekentherapie'.
 • en geregistreerd bij RBCZ

Rechten

 • Deelname aan ledenvergadering
 • Stemrecht 
 • Nieuwsbrief, ca. 10x per jaar
 • Vakblad, 2x per jaar
 • Nascholing, 2x per jaar (met kleine eigen bijdrage)
 • Toegang tot ledenpagina’s website
 • Vermelding op ledenlijst website als geregistreerde tekentherapeut 
 • Gebruik logo RBCZ en logo VT 
 • Vermelding in HBO-register van RBCZ

Plichten

 • Kopie voornoemde diploma’s
 • Actief meehelpen om de vereniging “samen te dragen”.
 • Minimaal 1 x per jaar een nascholing volgen bij VT
 • of bij erkende opleiding (in dit geval kopie certificaat inleveren)
 • Deelnemen aan intervisiegroep
 • Supervisie
 • Bijhouden registratiepunten
 • Meewerken aan visitatie
 • Agb-code 
 • Verklaring Omtrent Gedrag
 • Ondertekende verklaring desbetreffende Beroepsprofiel
 • afsluiten bedrijfs en beroepsaansprakelijkheidsverzekering, kopie opsturen
 • inschrijving bij een erkende geschillencommissie (SCAG) ,kopie opsturen
 • Registratie RBCZ

Contributie

 • € 80,- per kalenderjaar, per 1 januari 2019 

Inschrijven

Kijk op https://www.tekentaal.nl/lidmaatschap/rbcz-registratie wat de procedure is. Hier is een pdf te downloaden. Onderaan deze pagina is het inschrijfformulier van de vereniging te vinden.

Op het formulier staat wat je allemaal in moet sturen.

 

Lid (werkend)

Criteria

 • In het bezit van diploma Tekentherapeut e/o Tekentaaldocent e/o Kindertekentherapeut e/o Coach Beeldend of vergelijkbaar diploma, aan een door ons erkende opleiding.
 • En: Werkzaam zijn met gebruikmaking van tekentaal.
 • En: conformerend aan Beroepsprofiel(en), zie elders op de site onder 'Tekentaal en tekentherapie'.

Rechten

 • Deelname aan ledenvergadering
 • Stemrecht
 • Nieuwsbrief, ca. 10x per jaar
 • Vakblad, 2x per jaar
 • Nascholing, 2x per jaar (met kleine eigen bijdrage)
 • Toegang tot ledenpagina’s website
 • Vermelding op ledenlijst website met vermelding van diploma’s
 • Gebruik logo VT

Plichten

 • Kopie voornoemde diploma’s
 • Ondertekende verklaring desbetreffende Beroepsprofiel
 • Verklaring Omtrent Gedrag
 • Actief meehelpen om de vereniging “samen te dragen”.
 • Minimaal 1 x per jaar een nascholing volgen bij VT
 • of bij erkende opleiding (in dit geval kopie certificaat inleveren)
 • Deelnemen aan intervisiegroep
 • Supervisie
 • Bijhouden registratiepunten, middels activiteitenformulier.
 • afsluiten bedrijfs en beroepsaansprakelijkheidsverzekering, kopie opsturen
 • inschrijving bij een erkende geschillencommissie (SCAG), kopie opsturen 
 • Meewerken aan visitatie

Contributie

 • € 80,- per kalenderjaar, per 1 januari 2019 

Inschrijven

Onderaan deze pagina is het inschrijfformulier van de vereniging te vinden. Op het formulier staat wat je allemaal in moet sturen.

 

Aspirant lid/Belangstellend lid 

Criteria

 • Studerende of gestudeerd hebbend aan een door ons erkende opleiding en (nog) niet werkzaam.
 • Of: Gediplomeerd bij een andere opleiding waarbij het gebruik van tekentaal voorop staat.
 • Of: anderszins belangstellend

Rechten

 • Deelname aan ledenvergadering
 • Geen stemrecht
 • Nieuwsbrief, ca. 10x per jaar
 • Vakblad, 2x per jaar
 • Nascholing, 2x per jaar (met kleine eigen bijdrage)
 • Toegang tot ledenpagina’s van de website

Plichten

Geen

Contributie

 • € 55,- per kalenderjaar, per 1 januari 2019 

Inschrijven

Onderaan deze pagina is het inschrijfformulier van de vereniging te vinden.

 

Bijzonder lid

Criteria

 • Personen, benoemd op basis van persoonlijke kwaliteiten, niet liggende op het specifieke vakgebied, doch wier medewerking voor het goed functioneren van de vereniging van belang wordt geacht.

Rechten

 • Deelname aan ledenvergadering
 • Stemrecht 
 • Nieuwsbrief, ca. 10x per jaar
 • Vakblad, 2x per jaar
 • Nascholing, 2x per jaar (met kleine eigen bijdrage)
 • Toegang tot de ledenpagina’s van de website

Plichten

Geen

Contributie

Geen

 

Vakbladabonnee

Vakbladabonnee's ontvangen 2x per jaar het vakblad. En zij ontvangen de nieuwsbrief per mail.
Kosten: € 27,50 per 1 janauri 2019

Voor hen die zich verbonden voelen met de Vereniging Tekentaal en/of de vereniging willen steunen en/of het vakblad willen ontvangen. Verder hebben zij geen plichten en rechten.

Inschrijven

Onderaan deze pagina is het inschrijfformulier van de vereniging te vinden.

 

Digitaal

Liefst alles digitaal aanleveren!  ledenadministratie@tekentaal.nl

 

Opzeggen lidmaatschap vòòr 1 december van het lopende jaar, schriftelijk via een e-mail naar: ledenadministratie@tekentaal.nl. Daarna krijgt u een bevestiging van de uitschrijving.