RBCZ registratie

RBCZ registratie voor leden Vereniging Tekentaal, criteria, rechten en plichten (december 2014)
(RBCZ: HBO Register van Beroepsbeoefenaren in de Natuurlijke Gezondheidszorg)

Voor een RBCZ registratie moet je werkend lid zijn van de Vereniging Tekentaal. De procedure voor registratie is uitvoerig beschreven in het formulier 'Procedure registratie' zie pdf onderaan deze pagina èn op de ledenpagina bij te downloaden documenten voor leden.

Het activiteitenformulier voor de RBCZ-leden wordt momenteel bijgesteld en zal zo spoedig mogelijk op de site geplaatst worden.

Verzoek vanuit de RBCZ!

De RBCZ ontvangt heel veel vragen over opleidingen en individuele situaties van therapeuten. RBCZ heeft niet de bevoegdheid om individuele situaties, opleidingen of EVC trajecten te beoordelen, c.q. goed te keuren.
Onze beroepsvereniging Vereniging Tekentaal is de enige instantie die hierover kan oordelen, immers, wij beschikken over jullie volledig dossier. 

Wil je weten wat de eisen zijn op dit moment  kijk dan op de nieuwste versie van de zgn. beslisboom die staat op de website van RBCZ

 

Modelfactuur voor leden die zijn aangesloten bij de RBCZ, zie PDF  op de ledenpagina http://www.tekentaal.nl/leden 

Kort verslag van het verhaal over de RBCZ door Dhr. Piet Offermans voorzitter van de RBCZ, op 15-03-2015 tijdens de algemene ledenvergadering, is te vinden op de ledenpagina onder 'algemene ledenvergadering'.

* De RBNG heet tegenwoordig RBCZ.

VERGOEDING ZORGVERZEKERAARS

Voor de bij de RBCZ aangesloten leden staat er een overizcht van zorgverzekeraars in een pdfbestand onder aan deze pagina. Dit rijtje kun je doorgeven aan je cliënten.

NIEUWS VAN VGZ

Er is veel te doen geweest de afgelopen twee jaar i.v.m. de opleidingseisen voor toelating in de zorggids.

Wij zijn als beroepsvereniging niet helemaal afhankelijk van deze gids, ook zonder dat wij als therapeut in deze gids staan, kunnen wij ons werk als tekentherapeut doen.

Echter voor alle tekentherpeuten die ingeschreven willen worden of blijven in de zorggids van de VGZ is het aan te raden het pdf bestand van de VGZ te lezen omtrent de eisen waar je als therapeut aan moet voldoen.

Alleen als je in deze gids staat als therapeut wordt je vergoedt door de meeste zorgverzekeraars.

Zie onderaan deze pagina het PDF bestand VGZ beleid alternatieve zorg.