Handout en notulen 15 sept 2019

Handout van de nascholing SOUL COLLAGE door Marina Breukelman en de notulen van de ALV zijn te downloaden op de leden pagina