Ledenvergadering en nascholing 17 maart 2019

Meer info en opgeven kan alleen via  https://Verenigingtekentaal.nl 

Agenda voor de ALV staat op de ledenpagina evenals de notulen en het jaarverslag 2018.