Nieuws over: Tekentaal Event op 7 april 2018

Teken/ Beeldtaal Event

Amersfoort, 15 januari 2018

Betreft: Beroeps Vereniging Tekentaal organiseert een Teken/beeldtaalevent op zaterdag 7 april.

Geachte lezer,

Wilt u hier even tekenen?

Nee, het gaat hier niet om een handtekening waarmee u vastzit aan een levenslange investering. Hoewel… Misschien toch! Wist u dat een tekening heel wat teweeg kan brengen? Kan zorgen voor verrijkende inzichten? Bewustwording? En tegelijkertijd ook een levenslange investering in uzelf kan zijn? Vanzelfsprekend geldt dit ook voor uw cliënt of patiënt. Een beeld zegt immers meer dan 1000 woorden.

Natuurlijk zijn er mensen die heel makkelijk praten. Maar praten zij ook écht over dat wat er zich binnen in hen afspeelt? Er zijn mensen die het lastig vinden om zich in woorden te uiten en kinderen, die zich het pallet van taal en emoties nog niet eigen hebben gemaakt. Voor alle mensen, groot en klein, met of zonder diagnose, kan de beeldtaal die in elke tekening aanwezig is, zorgen voor een enorm zelfinzicht. Dit kan via tekentherapie, waar de cliënt op kunstzinnige wijze in beeld brengt wat er vanbinnen leeft. Er wordt een beeld gemaakt n.a.v. van een hulpvraag. De tekentaaldeskundige en cliënt onderzoeken het ontstane beeld. Door de situatie te tekenen kan het probleem zichtbaar, benoembaar en voelbaar gemaakt worden. Vervolgens kan er kunstzinnig verder gewerkt worden aan uitdagingen, gebruik makend van diverse technieken en materialen.  Lees verder hieronder in het PDF bestand

Aanmelden kan via deze link https://verenigingtekentaal.nl/