Tekentaal en tekentherapie

Wat is tekentaal

Tekentaal is letterlijk: taal van tekens. Sinds de oertijd maken de mensen al tekens: op rotsen, kleding, gebruiksvoorwerpen, lichaamsdelen enzovoort. Tekenen is een natuurlijke manier om wat innerlijk leeft en belangrijk is, naar buiten te brengen en te 
laten zien.

Wat is een beeld?

De hele dag komt er via de zintuigen informatie tot ons. Niet al deze informatie dringt tot ons bewustzijn door. Bewust en onbewust zijn we voortdurend bezig de informatie te selecteren en te interpreteren. Al denkend en voelend verwerken we de zintuiglijke prikkels. Zo verbinden we deze met wat bewust en onbewust bij ons leeft en belangrijk voor ons is. Met behulp van ons voorstellingsvermogen vormen we ons een beeld en krijgt de informatie be-teken-is.

Een beeld is datgene wat je zichtbaar hebt gemaakt, zoals een tekening, schildering, collage, boetseerwerk, enz. Deze worden dus ook ingezet bij de tekenlessen, tekencoaching en tekentherapie en bij de beeldende lessen, beeldende coaching en beeldende therapie.

Proberen een bal onder water te houden

Een beeld dat je verdringt is als een bal die je onder water probeert te houden: dat kost erg veel energie. Wanneer je een beeld in je bewustzijn durft toe te laten werkt dat bevrijdend. Je kunt dan zelf bepalen hoe je ermee om wilt gaan. De therapie helpt je het beeld zo te verwerken en te bewerken, dat je de kracht die erin zit kunt gebruiken. De energie komt weer beschikbaar. Ook de docent werkt met deze beelden, een beeld is datgene wat je zichtbaar hebt gemaakt, zoals een tekening, schildering, collage, boetseerwerk, enz. Deze worden dus ingezet bij de tekentaaldocent en ook bij de beeldende lessen, beeldende coaching en beeldende therapie.

Wanneer je tekent, schildert of boetseert breng je onbewust in beeld wat er innerlijk bij je leeft. 

Een docent reikt technieken en opdrachten aan die dat proces op gang brengen en helpt je met het ontwikkelen van je expressievermogen. Vervolgens helpt hij of zij je om te voelen wat die beelden met je doen. Je kijkt naar de contouren van je eigen innerlijk en je word je bewust: "Wat heb ik hier getekend, geschilderd, geboetsserd? Wat zegt dit over mij?" Je ervaart je eigen energie en schoonheid daarvan, je ontdekt je creativiteit.
Je ontdekt de kunstenaar in jezelf.

 

Tekentherapie

De tekentherapeut/kindertekentherapeut helpt het beeld te verwerken en te bewerken. Hij of zij werkt op een individuele manier met een cliënt waarbij ingegaan wordt op een klacht of hulpvraag.

Via de tekening gaat de tekentherapeut opzoek naar het zelfhelende vermogen dat zichtbaar is in iedere tekening. De tekentherapeut helpt je te doorleven wat de beelden die je getekend hebt voor jou betekenen. Welke emotionele, fysieke en mentale reacties roepen ze op en hoe ga je daar mee om? Op respectvolle wijze wordt je begeleid in het bewustzijnsproces dat via de tekentaal zichtbaar wordt. Er wordt gebruik gemaakt van zowel oeroude als moderne technieken; psychosynthese en lichaamswerk zijn daarbij belangrijke elementen. 

De tekentaal hanteert een eigen diagnostiek die tot de dieptepsychologie behoort.