Beroepsprofielen

In 2003 is door de Vereniging Tekentaal (VT) het eerste beroepsprofiel gemaakt. Er kwam behoefte aan een beroepsprofiel om aan zorgverzekeraars duidelijk te maken wat de inhoud van het vak van Tekentherapeut is. Het is een voorwaarde voor cliënten van Tekentherapie om vergoedingen aan te kunnen gaan vragen.

Vanaf 2008 zijn zorgverzekeraars overgegaan tot (gedeeltelijke) vergoeding van consulten tekentherapie (in de aanvullende pakketten). De zorgverzekeraars stellen kwaliteitseisen aan de tekentherapeuten en de beroepsvereniging.

Inmiddels nieuwe afstudeerrichtingen, waaronder die van Kindertekentherapeut, Tekentaal Docent en Coach Beeldend. Hiervoor zijn in 2012 de beroepsprofielen opgesteld.

Beroepsprofiel Tekentherapeut

Tekentherapie is een vorm van therapie waarbij de cliënt (of een groep cliënten) op creatieve en/of kunstzinnige wijze in beeld brengt wat in hem of haar leeft. Er wordt een tekening/ beeld gemaakt n.a.v. van een hulpvraag of 
klacht. (Materialen die gebruikt worden zijn o.a. kleurpotloden, krijt, waskrijt, oliepastels, houtskool, verf, collage, klei, steen). De tekentherapeut en de cliënt onderzoeken het ontstane beeld. Door de situatie te tekenen kan het probleem 
zichtbaar, benoembaar en voelbaar gemaakt worden....

Bekijk het gehele  Beroepsprofiel Tekentherapeut onder aan de pagina (pdf)

Beroepsprofiel Kindertekentherapeut

Kindertekentherapie is een vorm van beeldende psychosociale therapie gericht op kinderen en jongeren tot 18 jaar en wordt gezien als een vorm van complementaire alternatieve therapie. Er wordt vanuit een holistische visie gewerkt: denken, willen en voelen worden aangesproken. Deze therapie is gebaseerd op o.a. de psychologie van Carl Gustav Jung, de kunstzinnige therapie van Rudolf Steiner, de psychosynthese van Assagioli en het werk van Furth, die een wetenschappelijke studie deed naar het effect van werken met tekeningen.

Bekijke het gehele Beroepsprofiel Kindertekentherapeut onder aan de pagina(pdf)

Beroepsprofiel Tekentaal Docent

De tekentaaldocent werkt met beelden. Tekenen is een scholingsweg voor bewustzijn en groei. De tekentaaldocent legt de klemtoon op het ontwikkelen van zelfexpressie en zelfreflectie vanuit een holistische mensvisie. De tekentaaldocent reikt opdrachten en technieken aan om een cursist te stimuleren tot expressie te komen en van daaruit een proces van bewustwording op gang te brengen. 

Bekijk het gehele Beroepsprofiel Tekentaal Docent onder aan de pagina (pdf)

Beroepsprofiel Coach Beeldend

Coach Beeldend is een vorm van coaching waarbij de cliënt (of een groep cliënten) op creatieve en/of kunstzinnige wijze in beeld brengt wat in hem of haar leeft. Er wordt een tekening/beeld gemaakt naar aanleiding 
van een concreet doel. Materialen die gebruikt worden zijn o.a. kleurpotloden, krijt, waskrijt, ecoline, oliepastels, houtskool, verf, collagemateriaal, klei...

Bekijk het gehele Beroepsprofiel Coach Beeldend onder aan de pagina (pdf)