De opleidingen

Genezend Tekenen

De vereniging Tekentaal is in eerste instantie vanuit de opleiding Genezend Tekenen opgericht door Lisa Borstlap en later overgenomen door afgestudeerde tekentherapeuten en tekentaaldocenten van de opleiding Genezend Tekenen te Zutphen. De opleiding Genezend Tekenen stoelt op de Jungiaanse ideeën dat de beeldtaal van tekenaars herkenbare boodschappen bevatten over wat zich op onbewust niveau afspeelt. Kennis over de verschillende bewustzijnsgebieden, de psychosynthese en het zelfhelend vermogen van ieder mens in zijn ontwikkelingsweg, zijn uitgangspunt van iedere leergang.

Website :https://www.genezendtekenen.nl

Inmiddels zijn we een paar jaar verder en hebben meerdere opleidingen beeldend zich aangesloten bij de vereniging Tekentaal. Hierna genoemd.

 

Vrije Academie ’t Pad

De opleidingen van de Vrije Academie 't Pad baseren zich op de evidence based therapievorm ACT (Acceptatie en Commitment Therapie). Het medium beeldend werken is op ‘t Pad leidend. ACT verwijst in zijn Engelse uitspraak naar 'doen'...en beeldend werken is 'doen'. ACT en beeldend werken blijken in de praktijk dan ook samen een gouden combinatie te zijn.  Afgestudeerde therapeuten van de Vrije Academie ’t Pad mogen zich Psychosociaal Therapeut Beeldend noemen.  Overzicht 2018/2019 vind je onder aan deze pagina in een pdf bestand.

Website: www.vrijeacademiehetpad.nl

 

Educatief Mandala Instituut EMI van Danka Hüsken-Smit

Het Educatief Mandala Instituut richt zich naast Jungiaanse ideeën op de meditatieve vorm van de Mandala & beeldend werk naar de visie van het Tibetaanse Boeddhisme.

Daarnaast gebruikt het EMI Numerologie voor kennisgericht en bewust getekend onderzoek naar de persoonlijkheid van de student.

Lichaamsintelligentie is een belangrijke aanvulling voor onze holistische aanpak, die Hoofd & Hart verbindt en zich uitdrukt via de handen. Wanneer het lichaam actief (bewust) meewerkt aan tekenoefeningen en opdrachten zal het getekende beeld beter voelbaar en dieper doorleefd worden.

De mandala als creatief model werkt oplossingsgericht en pakt diepe oude trauma’s en overtuigingen doelmatig aan en versterkt het zelfhelend vermogen waarbij Tekentaal en symbolen een grote rol spelen. meer info in de pdf onder aan de pagina.

Website:  http://www.mandalacoaching.nl/    of    http://www.dankahusken.com/

 

PPCH

Gediplomeerde Analytische Tekentherapeuten kunnen eveneens lid worden van de Vereniging Tekentaal. De vereniging houdt regelmatig overleg met de opleidingen

Meer informatie: www.ppch.nl 

  

 

Doorverwijzen en samenwerken

Wanneer aanvullende zorg nodig blijkt verwijzen we door naar bijvoorbeeld medische specialisten op lichamelijk en psychisch gebied, zowel in de reguliere als in de natuurgerichte gezondheidszorg.

Initiator van de opleiding Lisa Borstlap behaalde met teken(taal)therapie ( of counselen over tekentaal) goede resultaten bij kinderen, volwassenen en psychiatrische patiënten. Ook als Coach Beeldend wordt bij elke sessie tekentaal gelezen. De opleiding werkt met de psychosynthese als holistisch uitgangspunt en doet onderzoek over hersensynchronisatie, psychomototrische ontwikkeling en de invloed van ons voorstellingsvrmogen en het slimme onbewuste  Er is regelmatig overleg tussen deze opleiding en de beroepsvereniging.  Afgestudeerden van deze opleiding kunnen lid worden van de beroepsvereniging. 

Website: www.genezendtekenen.nl

Gediplomeerde Analytische Tekentherapeuten kunnen eveneens lid worden van de Vereniging Tekentaal. 

Meer informatie: www.ppch.nl 

Wanneer mag je jezelf tekentaaldocent noemen?

Wanneer je met goed gevolg het theorie- en praktijkexamen voor tekentaaldocent hebt afgelegd, of aan door de Beroepsvereniging gestelde criteria kunt voldoen. De tekentaaldocent beschikt over een ruime mensenkennis, materiaalkennis, tekenvaardigheid en verschillende teken- en schildertechnieken. Een tekentaaldocent is werkzaam op vele terreinen binnen de maatschappelijke hulpverlening, de gezondheidszorg, de volwasseneneducatie, de begeleiding van jongeren binnen en buiten het onderwijs en vanuit een eigen praktijk.
Een tekentaaldocent kan binnen een team uitstekend creativiteitsprocessen op gang brengen.

Wanneer mag je jezelf tekentherapeut noemen?

Wanneer je met goed gevolg het theorie- en praktijkexamen voor tekentherapeut hebt afgelegd, of kunt aantonen dat je op bekwame wijze dit beroep uitoefent en aan de door de Beroepsvereniging gestelde criteria kunt voldoen.De tekentherapeut beschikt over verschillende technieken en inductiemethoden zoals visualisatie, 
psychodrama, lichaamswerk en voice dialogue, aangevuld met persoonlijke specialisaties.Een tekentherapeut is werkzaam op vele terreinen in de maatschappelijke dienstverlening, de gezondheidszorg, de volwasseneneducatie, de begeleiding van jongeren binnen en buiten het onderwijs (remedial teaching) en vanuit een eigen praktijk. De tekentherapeut kan cliënten zowel individueel als in groepsverband begeleiden.

Wanneer mag je jezelf Psychosociaal Therapeut Beeldend noemen?

Met het diploma voor Psychosociaal Therapeut Beeldend van de Vrije Academie ’t Pad. Het examen van de VA’tP bestaat uit een theorie-examen, een praktijkexamen, een scriptie, een stage en een supervisieverslag.

Een Psychosociaal Therapeut Beeldend beheerst het therapeutisch gesprek, geeft in de diagnostische fase de eenvoudige beeldopdracht, kan via de creatieve beeldopdracht inzicht brengen in het eigen gedrag en de situatie van de cliënt en motiveert tot verandering d.m.v. het kunstzinnig proces. Hierbij ondersteund door de visie van ACT.

PTB zijn in staat in vele omstandigheden op basis van ACT mensen te begeleiden. Ook zijn ze op hun plaats in een multidisciplinair team waar ze via ACT en beeldend werken verschil kunnen maken in het aanleren van nieuwe vaardigheden. 

Beroepsprofiel

De Vereniging Tekentaal heeft een Beroepsprofiel waarin de beroepscode en de beroepsethiek zijn neergelegd.