Vergoeding zorgverzekeraars

Tekentherapie valt onder Alternatieve therapie:  sector psychosociaal en wordt vanuit de aanvullende verzekering bij meerdere verzekeraars vergoed! De hoogte van de vergoeding en het maximale bedrag, kunt u nakijken op uw polis en op de website van uw zorgverzekeraar.

We raden u aan om voor aanvang van de tekentherapie contact met uw verzekeraar op te nemen om zeker te weten dat vergoeding mogelijk is. U kunt vragen om een bevestigende e-mail. 

Geregistreerde tekentherapeuten:

Om voor vergoeding in aanmerking te komen moet je als (kinder)tekentherapeut ook in het bezit zijn van een PSBK-diploma (Psychosociale Basiskennis). Ook dan blijft het belangrijk om zelf navraag te doen bij de zorgverzekeraar.

De geregistreerde tekentherapeuten werken volgens de richtlijnen van het beroepsprofiel van de Vereniging Tekentaal. De kwaliteit van de geregistreerde tekentherapeuten wordt gecontroleerd en gewaarborgd door de beroepsvereniging. 

Geregistreerde tekentherapeuten bij RBCZ:

Daarnaast is een aantal tekentherapeuten tevens geregistreerd bij de koepel RBCZ (Register op www.RBCZ.nu  ). Deze therapeuten vallen tevens onder het tuchtrecht van RBCZ (zie www.TCZ.nu ) 

In onze eigen beroepsregister/ledenlijst staan de geregistreerde RBCZ tekentherapeuten duidelijk herkenbaar aangegeven.

Lijst met verzekeraars:

Een lijst van verzekeraars, die de leden die aangesloten zijn bij de RBCZ, vergoeden vindt u in de pfd onder aan deze pagina. Dit zijn die verzekeraars die therapeuten aangesloten bij VT (Vereniging Tekentaal), en/of aangesloten bij de koepel RBCZ (Ring Beroepsgenezers Complementaire Zorg) vergoeden. 

 

Vraag jouw therapeut of hij of zij bij 1 van deze aangesloten is om een deel van de therapie vergoed te kunnen krijgen.

Inmiddels heeft de Coöperatie VGZ  besloten psyco-sociale therapie voor kinderen tot 18 jaar te vergoeden.

>>>  Wanneer u wilt weten of u voor vergoeding in aanmerking komt, zult u dit bij uw eigen verzekeraar in de polis moeten nakijken.  <<<

De zorgverzekeraars doen geen uitspraak over de effectiviteit en gebruikelijkheid van de behandelwijze