Vergoeding zorgverzekeraars

Tekentherapie valt onder sector psychosociale zorg. De hoogte van de vergoeding en het maximale bedrag, kunt u nakijken op uw polis en op de website van uw zorgverzekeraar.

We raden u aan om voor aanvang van de tekentherapie contact met uw verzekeraar op te nemen om zeker te weten dat vergoeding mogelijk is. U kunt vragen om een bevestigende e-mail. De geregistreerde tekentherapeuten werken volgens de richtlijnen van het beroepsprofiel van de Vereniging Tekentaal. De kwaliteit van de geregistreerde tekentherapeuten wordt gecontroleerd en gewaarborgd door de beroepsvereniging. 

Daarnaast is een aantal tekentherapeuten tevens geregistreerd bij de koepel RBCZ (Register op www.RBCZ.nu  ). Deze therapeuten vallen tevens onder het tuchtrecht van RBCZ (zie www.TCZ.nu

En in ons eigen beroepsregister/ledenlijst staan de geregistreerde RBCZ tekentherapeuten duidelijk herkenbaar aangegeven onder geregistreerd RBCZ.

Een lijst van verzekeraars, die de leden die aangesloten zijn bij de RBCZ, vergoeden vindt u in de pfd onder aan deze pagina.

De zorgverzekeraars doen geen uitspraak over de effectiviteit en gebruikelijkheid van de behandelwijze. 

Inmiddels heeft de Coöperatie VGZ  besloten psyco-sociale therapie voor kinderen tot 18 jaar te vergoeden.

Wanneer u wilt weten of u voor vergoeding in aanmerking komt, zult u dit bij uw eigen verzekeraar in de polis moeten nakijken.